Duurzaam en Fair Trade

Waarom is het goed dat ik fair trade koop?

  • Eerlijk loon - De arbeiders krijgen de de juiste vergoeding voor het werk dat ze leveren. Op die manier kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien.

  • Goede werkomstandigheden - Naast een eerlijk loon kunnen ze ook rekenen op een veilige werkomgeving, gezonde arbeidsomstandigheden en waardige werkuren.

  • Samenwerking - Onze leveranciers communiceren transparant. Zowel het modelontwerp, de materiaalselectie, als de productieplanning van het fair trade-artikel worden open besproken.

  • Respect voor het milieu en de lokale economie - Fairkids geeft altijd de voorkeur aan natuurlijke materialen. Via biologische landbouw en veeteelt worden ze gemaakt op een ecologisch verantwoorde manier. Verder kiezen we zo veel mogelijk voor de lokale economie.


Hoe kan jij je steentje bijdragen?

Wil jij ook iets goeds doen? Veel mensen willen ook iets doen voor de derde wereld. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om naar deze landen toe te reizen en daar zijn steentje bij te dragen. Door na te denken over je aankopen, maak je al een groot verschil. Door rekening te houden met de herkomst van je producten en kleren, vermijd je dat mensen worden uitgebuit.


Kies voor eerlijke handel

Wil je dus iets goed doen, kies voor fair trade producten. Daarom hebben we Fairkids een selectie gemaakt van duurzame en fair trade producten. Er zijn veel goede en hippe fair trade merken, die ook gewoon betaalbaar zijn!


Hoe worden fair trade producten gecontroleerd?

Een geloofwaardig Fairtrade systeem staat of valt met strikte criteria en de controle. De organisatie Fairtrade Belgium en haar internationale koepel Fairtrade International laten deze criteria internationaal controleren door FLO-Cert, een autonoom en onafhankelijk controlemechanisme. FLO-Cert voldoet aan de vereisten van ISO 65, de internationale norm voor certificeringsorganisaties voor onafhankelijkheid en transparantie.

Jaarlijks gaan controleurs op pad om te zien of de boeren van Fairtrade standaarden toepassen bij hun productie van Fairtrade producten. Hun doel: de beheerscapaciteit van de organisatie verbeteren, pesticiden vervangen door natuurlijke methoden, enz. Als er belangrijke non-conformiteiten zijn, kan dat leiden tot decertificering. Ook de invoerders en de verwerkende bedrijven ontsnappen niet aan een doorlichting van het proces van de verwerking.

De controle van de laatste schakel in de productieketen, de licentiehouder, is voor Fairtrade Belgium cvba.


Waarom kiezen voor biologisch katoen?

Biologisch katoen is bijna hetzelfde als gewoon katoen. Het verschil? Biologisch katoen is geteeld zonder het gebruik van landbouwgif als pesticiden.

Katoen is een landbouwproduct. Uit angst voor allerlei beestjes wordt de katoenplant hevig bespoten met allerlei slechte chemische bestrijdingsmiddelen. Niet goed voor de katoengewassen, het milieu, de katoenboeren en de lokale bevolking. De chemicaliën putten de bodem steeds meer uit en vervuilen het grondwater en de lucht. Dit maakt katoen tot het meest vervuilende landbouwproduct in de wereld.

Bij de katoenteelt worden de meeste chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Zo'n 16% van de bestrijdingsmiddelen voor slechts 2,5% van het totale landbouw oppervlak. Daarom is het belangrijk dat we steeds meer aandacht vragen voor biologisch katoen.

Natuurlijke teeltmethode

Biokatoen is een sociaal en ecologisch alternatief. De boeren gebruiken geen kunstmest, bestrijdingsmiddelen of ontbladeringsmiddelen. In plaats daarvan telen ze katoen volgens de natuurlijke teeltmethoden zoals wisselbouw of het gebruik van plantenextracten, insecten en andere natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

Biologisch katoen wordt ook met de hand geplukt.


Wat is GOTS?

Het GOTS-label is een internationaal label voor biologisch textiel, opgericht in 2002.

Het GOTS-label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.


Milieu

GOTS is voornamelijk een milieulabel. Het label geeft aan dat de textielvezels afkomstig zijn uit de biologische landbouw.

Bij de productie van de kledij mogen geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Daarnaast legt GOTS de verplichting op een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer. Zo houdt het rekening met de maximale emissienormen voor water bij productie van het textiel. Er zijn bindende criteria inzake waterzuivering.

Het GOTS-label bestaat in twee varianten: het GOTS-label dat voor meer dan 95 procent uit biologische textielvezels bestaat en het GOTS (x%)-label dat voor minstens 70 procent uit de biologische landbouw voortkomt. Concreet betekent dit dat het label altijd aangeeft dat de producten voor minstens 70 procent uit biologische textielvezels bestaat. Indien het percentage tussen de 70 en 95 procent ligt, moet dit dus worden aangegeven op het label. Indien er geen percentage aangeduid staat op het label, bevat het product meer dan 95 procent biologische textielvezels.

Er zijn criteria opgenomen voor de krimpbestendigheid bij wassen en drogen en voor de kleurvastheid bij transpiratie, wassen, nat en droog wrijven en blootstelling aan licht. Deze criteria zijn gebaseerd op de normen van het ISO (International Standards Organisation).

Het eindproduct mag geen residuen van pesticiden of zware metalen zoals lood of cadmium bevatten. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden.


Sociaal

GOTS is slechts gedeeltelijk een sociaal label. Het label kijkt enkel naar de arbeidsomstandigheden binnen de textielverwerking, niet bij de katoenteelt.

De sociale criteria voor textielverwerking, gebaseerd op de ILO-Conventies, omvatten onder meer een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid en recht op collectief overleg, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, verbod op kinderarbeid, discriminatie, fysieke mishandeling of andere vormen van intimidatie. De lonen en aantal werkuren voldoen op zijn minst aan de nationale wettelijke vereisten, tenzij die hoger zijn de standaarden die vastgelegd zijn binnen de sector.

Producenten krijgen geen minimumprijs voor hun producten of fair trade premie.U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.